Dit fantastische lied wordt wekelijks gezongen, gevolgd door het strijdlied. Het strijdlied roept echter teveel aggressie op om hier te plaatsen, bovendien moeten we die aspiranten niet alles voorkauwen…

Oh, machtig brede stroom der Rijn
Gij scheidt ons land in tweeën
Erboven is het reuze fijn
Helaas zijn wij er beneeën
Verenigd in het Genootschap
Drinken wij hier ook het studentensap

Refrein:
Oh, T.S.G., gij groots dispuut
Oh, 51°45’

Als vrienden gaan we tesaam
De Tragoslui verblijden
Het bier dat is er aangenaam
Daar kunnen we niet van scheiden
Terwijl ieder zijn glas leeg drinkt
Is het ons lied dat weder klinkt

En als wij reunisten zijn
Na de studenten jaren
Dan komen we samen voor de gein
En laten zorgen varen
We klinken dan de potten bier
En zingen weer met veel plezier